Älysopimukset lohkoketjussa | Smart contracts on blockchain


Smart contracts work automatically for benefits of buyers and sellers on the following way below. First, let us tell what is the common behavior of them and then show your options what to use in Home Browser’s services based on needs.

Symmetric markets

When the creator starts the new deal that leads to smart contract on Ethereum’s blockchain next. Because next the creator can be home’s seller or buyer as well that leads to these two different results on markets.

 • Home’s seller creates asking offer for all buyers.
 • Home’s buyer creates bid to buy one listed home at the time.

So, the markets are equal and open for both parties and let them to publish each ones most attractive offers in similar manner.

Both parties need to select first of all the the wished price of contract that is including its services (like the showing of home etc). This is pricing the seller’s efforts when all is progressing normally to the close of deal.

Life span of contract

Smart contract has many key events during its progress

Each contract has its life span which may have the next stages.

 • Birth of deal: creator fills all starting data of new deal based on template given by Home Browser. Additional filled info include: price of contract, home’s ask / bid price, and running time of active deal. These are making the deal unique on market.
 • Buying of deal: interested opposite party accepts the deal by paying the creator’s price of contract into open smart contract. This becomes permanent deposit for next phases and closes the deal away from other buyers after this event.
 • Meeting & agreements: when home’s buyer and seller meet they can agree and sign the smart contract by their own wallets again. After that sharing of deposits happens automatically by the way that is told below later here. When contract becomes empty of funds it also stops its all functions. However, all payments history remains permanently public on blockchain for records. These do not include any personal data but only the anonymous accounts of wallets that were parts of payments.
 • Expiring contracts: those open deals that run over the expiring moment become passive automatically. After that the creator can still always refund own deposit back to original account of wallet.

All these main events are similar both to buyer and seller of home. Additionally, the creator has still more options to use when the contract is still open without buyer on market.

Optional stages of creator

 1. Temporary closing: the creator can put each own deal into sleeping state in which it is not responding to any buying effort on blockchain.
 2. Returning back: when contract is sleeping the creator may activate it back to market with its all original data so that buyers can use it again.
 3. Cancelling away: when there is no need anymore the creator may cancel the smart contract and then it returns all deposit back to same wallet.

Closing and returning back process is a quick way to stop all sale’s effort for any small reasons. It also costs only fraction of price compared to birth of each new contract (eq Ethereum’s ”gas”).

Sharing of deposits and other refunds

Stored deposits sitting there inside smart contract will return back to wallets by following next rules.

 1. When the agreements happen by both together then home’s seller will receive 3/4 of funds and the home’s buyer 1/4 back. This means that home’s seller gets paid for own services always fixed +50% and there is also clear motivation for buyer to be there too when the discount of deposit is -50%.
 2. If closed contract expires over deadline then the one who wants to refund it will receive 1/10 of deposits and rest 9/10 goes to another one. Now, one of dealers has to admit that something went wrong and this is the motivation to get all done before deadline.
 3. Unsold open contract’s deposit will always return to its creator by request of wallet (& same account). When contract is already expired this is still possible to happen.
 4. When none of these situations above will happen the deposit(s) will stay permanently locked in blockchain and wait for right wallet’s request. No any other party outside the deal can change this result.

Using smart contracts from Home Browser

Any registered user of Home Browser can select to use existing contracts or work as a creator of them also. So, subscription is an option for creating contracts if you need that.

 1. Joining in and registering is free and it opens the way to buy open active contracts by using own digital wallet. Home Browser helps also by listing all open contracts on its map for interactive use or the seller may send you direct link of deal on many ways (email, social media, etc).
 2. All other monthly plans let user to create unlimited amount of own smart contracts and manage them in own dedicated portfolio. Home Browser helps by linking contracts from wallet to blockchain but the ownership of contracts always belongs to creator permanently. Creator can expect following costs here:
  1. Monthly subscription fee based on current price list of Home Browser and selected role (eq home’s buyer/seller vs broker/developer/investor).
  2. Service fees for each transaction of wallet by blockchain (eq ”gas”) . These depend on amount of work asked to do: creating is most expensive, changing contract cheaper, and cancelling away the cheapest step. Final exact fee is depending on the current load of Ethereums’s network and user’s selected speed to get all done faster or slower.

Älysopimukset lohkoketjussa toimivat automaattisesti sekä ostajan että myyjän hyväksi tässä tarkasti kerrotulla tavalla. Kerromme ensin yleisen sopimuslogiikan ja heti sen jälkeen kotiselaimelta saatavilla olevat tilaajan eri tasot.

Symmetriset markkinat

Kunkin sopimuksen luoja aloittaa diilin, jonka tuloksena syntyy luotettava Ethereum -lohkoketjun uusi älysopimus. Luojana voi toimia sekä kodin myyjä (ts omistaja / välittäjä) tai kiinnostunut ostaja ja näistä voi syntyä kaksi eri tilannetta.

 • Myyjän luodessa sopimuksen syntyy uusi sitova myyntitarjous ostajille.
 • Ostajan luodessa diilin syntyy ostotarjous yhdelle kodille häntä kiinnostavaan hintaan.

Näin ollen, markkinat ovat avoimet tasapuolisesti esittää sekä myyjän että ostajan toivomus kauppaan houkuttelevalla tavalla.

Molemmat – kodin myyjä & ostaja – asettavat sopimukselle hinnan, joka sisältää ainakin kodin esittelyn & siihen yhdessä tutustumisen.

Sopimuksen elinkaari

Luotu sopimus kohtaa monia tärkeitä merkkipaaluja ennen päättymistään

Sopimuksen elinkaari voi maksimissaan sisältää seuraavat vaiheet:

 • Uuden sopimuksen synty: kotiselaimen valmiiden pohjatietojen avulla myyntikohteesta sopimuksen luoja täydentää niistä koko diiliä koskevan kokonaisuuden. Lisätietoina kerrotaan: sopimuksen lunastushinta, oma kodin osto- / myyntitarjous sekä sopimuksen kiinteä kestoaika.
 • Sopimuksen lunastus & osto: kiinnostunut osapuoli lunastaa sopimuksen itselleen sitovasti maksalla luojan asettaman lunastushinnan älysopimuksen sisään.
 • Kohtaaminen, palvelu & hyväksymiset: kodin ostajan ja myyjän kohdatessa onnistuneesti he allekirjoittavat sopimuksen valmiiksi omilla lompakoillaan. Tällöin varojen jako tapahtuu kiinteästi sopimuksessa tarkemmin kerrotulla tavalla kodin myyjän ja ostajan kesken. Samalla kun sopimus tyhjenee talletuksista se muutuu samalla pasiiviseksi jättäen pysyvästi lohkoketjuun sopimukseen osallistuneiden tarkat julkiset maksuhistoriat. Nämä eivät sisällä henkilötietoja vaan mukana olleiden lompakoiden anonyymit tilinumerot.
 • Sopimuksen raukeaminen: yli asetetun määräajan venyvät sopimukset raukeavat ilman sen ostajaa ja muuttuvat passiiviseksi lunastukselle. Tällöin sopimuksen luoja voi mitätöidä sopimuksen niin, että sen varat palautuvat takaisin oman lompakon alkuperäiselle tilille.

Edelliset päätapahtumat ovat samanlaisia sekä kodin ostajalle ja myyjälle. Tämän lisäksi sopimuksen luojalla on lisämahdollisuuksia silloin kun sopimusta ei ole vielä lunastettu & ostettu.

Muut mahdolliset vaiheet

 1. Sopimuksen sulkutila: luoja voi poistaa sopimuksen lunastusmahdollisuuden käytöstä ja asettaa sen unitilaan vain väliaikaisesti.
 2. Palautus markkinoille: unitilastaan luoja voi herättää sopimuksen markkinoille sen alkuperäisillä tiedoillaan esiin niin, että se on taas käytettävissä & lunastettavissa julkisesti.
 3. Sopimuksen mitätöinti: yhä avoin sopimus voidaan aina lopettaa pois voimasta jolloin kaikki sen luojan varat palautuvat takaisin alkuperäiseen lompakkoon samalle tilille automaattisesti.

Sulkutila ja siitä palautus markkinoille ovat nopea keino keskeyttää jo luotu tarjous vain joksikin aikaa pois käytöstä. Sen kustannus on myös vain murto-osa uuden sopimuksen koko luontiin verrattuna.

Sopimustalletusten jako ja muut palautukset

Älysopimuksen sisään maksetut varat palautuvat sen ostajan ja myyjän lompakoihin seuraavilla kiinteillä säännöillä.

 1. Kun sopimus hyväksytään ennen sen päättymistä yhteisesti niin kodin myyjä saa palkkiona varoista 3/4 ja kodin ostajalle palautuu takaisin 1/4. Tässä tapauksessa kodin myyjä saa aina siis 50% palkkion omaan omaan talletukseensa nähden.
 2. Jos sopimus ylittää sen asetetun takarajan, niin sen hylkäämistä vaativa saa palautuksena vain 1/10 ja toinen osapuoli loput 9/10 varoista. Nyt varoja pyytävä – kodin myyjä / ostaja – siis myöntää tehneensä virheen kun ei toimittu ajoissa oikein, mutta varat palautuvat täysimääräisesti ja sopimus tyhjenee molempien talletuksista.
 3. Lunastamattoman avoimen sopimuksen varat palautuvat luojan pyynnöstä takaisin siitä riippumatta onko sopimuksen takaraja jo ylitetty vai ei.
 4. Kun mikään näistä edellisistä kohdista ei tapahdu jäävät talletukset pysyvästi lohkoketjuun odottamaan sen luojan tai ostajan pyyntöä lompakon kautta. Kukaan sopimuksen ulkopuolinen ei voi vaikuttaa varojen jakoon tai siirtoon.

Älysopimusten käyttö ja luonti kotiselaimella

Kotiselaimessa kukin palveluun sisään kirjautunut voi: joko vain käyttää valmiita sopimuksia tai toimia halutessaan myös uusien sopimusten luojana itse. Tilausmaksun valitset siis oman oman tarpeen mukaan vapaasti.

 1. Ilmaiseksi kirjautuva käyttäjä saa automaattisesti oikeuden osallistua myynti- & ostotarjousten lunastukseen omalta lompakoltaan. Kotiselain auttaa tässä julkaisemalla kartalle kaikki avoinna olevat mahdolliset julkiset tarjoukset.
 2. Kaikissa muissa tilausmaksullisissa paketeissa on avoinna mahdollisuus luoda omia osto- / myyntitarjouksia lohkoketjuun itse sekä hallinnoida näitä omalla salkun näytöllään alusta loppuun. Kotiselain auttaa linkittämällä julkiset sopimukset tilaajan lompakkoon, mutta sopimukset kuuluvat lohkoketjusta aina luojan lompakolle. Sopimusten luonneista koituvat seuraavat kustannukset:
  1. Valittu kotiselaimen kk-tilauksen kiinteä hinta aina voimassa olevan hinnaston mukaan (ts kodin ostaja & myyjä vs välittäjä, kehittäjä & sijoittaja tasot).
  2. Lohkoketjun pyytämät palvelumaksut (ETH-yksikköinä) lompakolta kutakin uutta tapahtumaa tehtäessä ts luonti ja muut muutokset. Näistä luonti on aina kallein ja muut tapahtumat selvästi halvempia. Mitätöinti lohkoketjusta pois on kaikkein halvin. Hinta riippuu koko lohkoketjun sen hetkisestä tilanteesta & kuormituksesta sekä käyttäjän valitsemasta tapahtuman toivotusta nopeudesta.