Kotitalouksien luottamus 8/2016: tunnelma säilyi entiselläänEKI -kuluttajabarometrin mukaan perheiden luottamus nykytalouteen 8/2016 pysyi noin samana ed kk nähden. Yleinen luottamusindikaattori oli nyt -6 pistettä (pitkän aikavälin keskiarvo on -9 pistettä ja kk aiemmin se oli myös: -6).

Pieniä muutoksia syntyi tasapainottavasti & seuraavasti:

 • Perheen taloustilanteen odotukset laskivat vähän arvoon 4 (ed kk oli 6).
 • Usko Viron talouteen taas heikkeni marginaalisesti arvoonsa -3 (ed kk oli -2).
 • Työttömyyden ns ”pelkokerroin” parani taas merkittävästi: 12 pisteeseen (ts -4/kk muutosta).

Työttymyyden pelko on nyt laskenut nousevasta trendikäyrästään v2014 alusta selvästi alemmas eli usko elantoon & toimeentuloon näyttää parantuvan maassa kohisten. Tämä on tärkein luku kuvaamaan perheiden hyvinvointia maassa.

Lähde:

Kotitalouksien luottamus 7/2016: keskikesä nosti uskoa tulevaanEKI -kuluttajabarometrin mukaan perheiden luottamus nykytalouteen 7/2016 parani ed kk nähden. Yleinen luottamusindikaattori oli nyt -6 pistettä (pitkän aikavälin keskiarvo on -9 pistettä ja kk aiemmin se oli myös: -9).

Luottamuksen paranemiseen vaikuttivat eniten oma säästämisusko & perheen talous seuraavat +12 kk.

 • Säästämisen mahdollisuus parani jyrkästi viime kuukaudesta arvoonsa -12. Parannusta oli tässä jopa +11 pistettä/kk.
 • Perheen taloustilanteen odotukset nousivat nekin arvoon -2, joka on vuoden alun pelkopiikin jälkeen kk-tason parhaita arvoja toistaiseksi 2016.

Työttömyyden ns ”pelkokerroin” heikkeni hivenen: 16 pisteeseen (ts -2/kk). Näyttää kuitenkin siltä, että työttömyyden pelko on rauhoittunut näille tasoille vuoden alun 2/2016 melko paniikkimaisesta piikistään.

Uutuus: täydensimme luottamushistoriaa lisää jo Viron 2006/2007 kiinteistöbuumista lähtien nykyhetkiin.

Lähde:

Kotitalouksien luottamus 5/2016: aurinko veti tunnelmat syklisesti huipulleEKI -kuluttajabarometrin mukaan perheiden luottamus nykytalouteen 5/2016 parani ed kk nähden. Yleinen luottamusindikaattori oli nyt -8 pistettä (pitkän aikavälin keskiarvo on -9 pistettä ja kk aiemmin se oli: -12).

Luottamuksen yleisparanemiseen vaikuttivat eniten työttömyyden pelko & oma säästäminen.

 • Säästämisen mahdollisuus parani jyrkästi viime kuukaudesta arvoonsa -15. Parannus oli jopa +10 pistettä/kk.
 • Työttömyyden ns ”pelkokerroin” toipui: 18. Tämä parannus pelosta -6 pistettä alas. Mittari on kuitenkin edelleenkin v2014 alkaneessa kasvutrendissä, vaikka se suurin pakokauhu on tämän vuoden alusta katsoen ohi.

Kaikki tunnusluvut paranivat nyt edelliseen kuukauteen nähden, joka on tyypillistä myös varhaiseen alkaneeseen kesään nähden tässä maassa: ongelmat työnnetään loppuvuoteen perheiden ajatuksissa.

Sisä- ja kauppapolitiikkaa tehdäkseen EKI julkaisi nämä tiedot varhaisimmalla mahdollisella hetkellä kuusta, kun taas viime kuukausien ne negatiivisemmat luvut ovatkin tulleet ulos viimeisellä viraston ilmoittamalla päivällä.

Uutuus: täydensimme luottamushistoriaa lisää jo Viron 2006/2007 kiinteistöbuumista lähtien nykyhetkiin. Tämä löytyy esiin graafista painamalla Sort -valikosta oikealle seuraavaa painiketta.

Lähde:

Kotitalouksien luottamus 4/2016: mittarit huojuvat toisiaan vastaanEKI -kuluttajabarometrin mukaan perheiden luottamus nykytalouteen 4/2016 toipui vähän paremmaksi ed kk nähden. Yleinen luottamusindikaattori oli nyt -12 pistettä (pitkän aikavälin keskiarvo on -9 pistettä ja kk aiemmin se oli: -14).

Luottamuksen yleisparanemiseen vaikuttivat eniten usko omaan talouteen & työttömyyden pelko.

 • Usko omaan talouteen parani nyt jyrkästi +8 pistettä (ed kk oli -1). Tämä on erittäin jyrkkä näkemyksen muutos: viimeksi näin optimistisilla tasoilla oltiin joskus v2014 lopussa.
 • Työttömyyden ns ”pelkokerroin” toipui myös: +24. Tämä parannus pelosta -7 pistettä alas pitää sen selvästi yhä v2014 alkanutta nousutrendiä aktiivisesti voimassa.
 • Säästämisen mahdollisuus heikkeni eniten eli -7 pistettä. Näin alhaisilla tasoilla yleisesti tämä mittari kulki vain edellisen kiinteistökriisin aikoihin & siitä toivuttaessa. Viime aikojen uusjako Tallinnan kiinteistömarkkinoilla on ilmeisesti hillinnyt mahdollisuuksia kiinteistöillä tienaamiseen & tätä kautta helpon rahan ”säästämistä” ei voi enää tapahtua entiseen tapaan.

Viron erityispiirre korostui tämän kuukauden perhegallupeissa: johtuen Tallinnan valtavasta painoarvosta pikku talouden ja väestön osalta (ts n 1/3 kansasta pääkaupungissa) otannan lopputulos kertoo juurikin eniten pääkaupungin tunnelmista.

Tärkeimmät mittarit liikkuvat nyt ristiriitaisesti toisiaan vastaan (= oma talous vs säästäminen) kuukaudesta toiseen ja huojunta näyttääkin tulleen jäädäkseen markkinoille.

Uutuus: täydensimme luottamushistoriaa lisää jo Viron 2006/2007 kiinteistöbuumista lähtien nykyhetkiin. Tämä löytyy esiin graafista painamalla Sort -valikosta oikealle seuraavaa painiketta.

Lähde:

Kotitalouksien luottamus 3/2016: luisu alemmas jatkuiEKI -kuluttajabarometrin mukaan perheiden luottamus nykytalouteen 3/2016 jatkoii tippumistaan ed kk nähden. Yleinen luottamusindikaattori oli nyt -14 pistettä (pitkän aikavälin keskiarvo on -9 pistettä ja kk aiemmin se oli: -13).

Luottamuksen koko laskuun vaikuttivat nyt eniten säästämisen vaikeus ja perheen oma talous.

 • Säästämisen mahdollisuudet tippuivat eniten kk:ssa eli -9 pistettä (nyt -18 & ed.kk -9). Viimeksi tämä mittari kävi näin alhaalla viime syksyn alussa lyhyen markkinaepävarmuuden aikoihin.
 • Oman talouden odotukset tippuivat nyt 1. kertaa miinukselle reiluun kahteen vuoteen (ts +1 => -1 pisteeseen). Tämä mittari aloitti laskutrendinsä 11/2014.
 • Edellistä massalamaa maassa kuvaava työttömyyden ns ”pelkokerroin” toipui hieman parempaan arvoonsa: +31. Tämä lasku pelosta -4 pistettä pitää sen kuitenkin hyvin korkealla tasolla vrt v2009 kriisin huippuihin. Pelkokerroin ajoitti kaikkein tarkimmin edellisen Viron kiinteistö- & talouskriisin kulkua viimeksi.

Uutuus: täydensimme luottamushistoriaa lisää jo Viron 2006/2007 kiinteistöbuumista lähtien nykyhetkiin. Tämä löytyy esiin graafista painamalla Sort -valikosta oikealle seuraavaa painiketta.

Lähde:

Kotitalouksien luottamus 2/2016: raju pudotus tunnelmiinEKI -kuluttajabarometrin mukaan perheiden luottamus nykytalouteen 2/2016 tippui voimakkaasti ed kk nähden. Yleinen luottamusindikaattori oli nyt -13 pistettä (pitkän aikavälin keskiarvo on -9 pistettä ja kk aiemmin se oli: -5).

Luottamuksen koko laskuun vaikutti eniten työttömyyden pelko ja Viron talouden odotukset.

 • Edellistä massalamaa maassa kuvaava työttömyyden ns ”pelkokerroin” rikkoi rajusti ed. ennätyksensä: +35. Tämä piikki pelon nousussa +20 pistettä oli poikkeuksellisen korkea ja rikkoi nyt aiemmin hitaasti kasvaneen trendin selvästi.
 • Myös valtiontalouteen luottamuksen tippuminen -14 pistettä oli ennätyksellinen viime kuukausien kehitykseen.

Uutuus: täydensimme luottamushistoriaa lisää jo Viron 2006/2007 kiinteistöbuumista lähtien nykyhetkiin. Tämä löytyy esiin graafista painamalla Sort -valikosta oikealle seuraavaa painiketta.

Lähde:

Kotitalouksien luottamus 1/2016: säästämisusko heikkeni taas

[simpleChart chart=”Columns” mtitle=’Perheet Virossa’ xtitle=”Eri osa-alueet gallupista” ytitle=”Suhteellinen määrä” datafile=”stats/eki.tsv” row=’last’ width=”450″ height=”200″ title=”Kuluttajaluottamuksen kehitys” startbar=”red” endbar=”lime” moredata=”Aiemmat kuukaudet” logo=”wp-content/uploads/2013/04/bn4f_24x24.png” caption=”Kuluttaluottamuksen kehitystä kuukausittain Virossa.” minrange=”-40″ maxrange=”60″ exportsvg=’1′ gradient=’value’ xrotate=-20]

EKI -kuluttajabarometrin mukaan perheiden luottamus nykytalouteen 1/2016 pysyi noin ennallaan ed kk nähden. Yleinen luottamusindikaattori oli nyt -5 pistettä (pitkän aikavälin keskiarvo on -9 pistettä ja kk aiemmin se oli: -7).

Luottamuksen koko kasvuun vaikutti eniten perheen oman talouden valoisammat odotukset, jossa nousua kertyi jopa +5 pistettä: nyt 6 ja kk aiemmin tämän arvona oli 1.

Ristiriitaisesti tähän nähden, säästämisen mahdollisuuksia pidetään entistä kehnompina: nyt -14 ja kk aiemmin -12.

Edellistä massalamaa maassa kuvaava työttömyyden ns ”pelkokerroin” palasi hipomaan viime huipulle sekin: +15. Odotukset työttömyydestä ovat hyvin hitaassa teknisessä kasvutrendissä maassa edelleenkin. Tämä trendi alkoi jo 1/2013 numeroiden valossa.

Uutuus: täydensimme luottamushistoriaa lisää jo Viron 2006/2007 kiinteistöbuumista lähtien nykyhetkiin. Tämä löytyy esiin graafista painamalla Sort -valikosta oikealle seuraavaa painiketta.

Lähde:

www.ki.ee/baromeetrid/baromeetrid.htm

Kotitalouksien luottamus 12/2015: Joulu tuki & piti odotukset ennallaan

[simpleChart chart=”Columns” mtitle=’Perheet Virossa’ xtitle=”Eri osa-alueet gallupista” ytitle=”Suhteellinen määrä” datafile=”stats/eki.tsv” row=’last’ width=”450″ height=”200″ title=”Kuluttajaluottamuksen kehitys” startbar=”red” endbar=”lime” moredata=”Aiemmat kuukaudet” logo=”wp-content/uploads/2013/04/bn4f_24x24.png” caption=”Kuluttaluottamuksen kehitystä kuukausittain Virossa.” minrange=”-40″ maxrange=”60″ exportsvg=’1′ gradient=’value’ xrotate=-20]

EKI -kuluttajabarometrin mukaan perheiden luottamus nykytalouteen 12/2015 pysyi noin ennallaan ed kk nähden. Yleinen luottamusindikaattori oli nyt -7 pistettä (pitkän aikavälin keskiarvo on -9 pistettä ja kk aiemmin se oli: -7).

 • Plussan puolella ensin: mahdollisuudet säästämiseen kasvoivat nyt (nyt -12 vs ed kk -14).
 • Vähän ristiriitaisestikin samalla: omassa taloudessa odottaa heikennyksiä yhä useampi perhe (nyt +1 vs ed kk +4) tulevaisuudessaan.

Edellistä massalamaa maassa kuvaava työttömyyden ns ”pelkokerroin” muuttui vähän positiivisemmaksi sekin: +14. Odotukset työttömyydestä ovat hyvin hitaassa teknisessä kasvutrendissä maassa edelleenkin.

Uutuus: täydensimme luottamushistoriaa lisää jo Viron 2006/2007 kiinteistöbuumista lähtien nykyhetkiin. Tämä löytyy esiin graafista painamalla Sort -valikosta oikealle seuraavaa painiketta.

Lähde:

 • www.ki.ee/baromeetrid/baromeetrid.htm

Kotitalouksien luottamus 11/2015: työttömyyden pelko jatkoi nousuaan

[simpleChart chart=”Columns” mtitle=’Perheet Virossa’ xtitle=”Eri osa-alueet gallupista” ytitle=”Suhteellinen määrä” datafile=”stats/eki.tsv” row=’last’ width=”450″ height=”200″ title=”Kuluttajaluottamuksen kehitys” startbar=”red” endbar=”lime” moredata=”Aiemmat kuukaudet” logo=”wp-content/uploads/2013/04/bn4f_24x24.png” caption=”Kuluttaluottamuksen kehitystä kuukausittain Virossa.” minrange=”-40″ maxrange=”60″ exportsvg=’1′ gradient=’value’ xrotate=-20]

EKI -kuluttajabarometrin mukaan perheiden luottamus nykytalouteen 11/2015 heikkeni ed kk nähden. Yleinen luottamusindikaattori oli nyt -7 pistettä (pitkän aikavälin keskiarvo on -9 pistettä ja kk aiemmin se oli: -6).

 • Luottamus säästämiseen heikkeni nyt eniten (nyt -16 vs ed kk -14).

Edellistä massalamaa maassa kuvaava työttömyyden ns ”pelkokerroin” heikkeni jo useampaa kuukautta peräkkäin: +16. Lukema alkaa nyt lähetä kuluvan v 2015 koko aiempaa ennätystä. Ajatukset työttömyydestä ovat hyvin hitaassa teknisessä kasvutrendissä siis maassa edelleen.

Uutuus: täydensimme luottamushistoriaa lisää jo Viron 2006/2007 kiinteistöbuumista lähtien nykyhetkiin. Tämä löytyy esiin graafista painamalla Sort -valikosta oikealle seuraavaa painiketta.

Lähde:

 • www.ki.ee/baromeetrid/baromeetrid.htm

Kotitalouksien luottamus 10/2015: usko maan talouteen vahvistui

[simpleChart chart=”Columns” mtitle=’Perheet Virossa’ xtitle=”Eri osa-alueet gallupista” ytitle=”Suhteellinen määrä” datafile=”stats/eki.tsv” row=’last’ width=”450″ height=”200″ title=”Kuluttajaluottamuksen kehitys” startbar=”red” endbar=”lime” moredata=”Aiemmat kuukaudet” logo=”wp-content/uploads/2013/04/bn4f_24x24.png” caption=”Kuluttaluottamuksen kehitystä kuukausittain Virossa.” minrange=”-40″ maxrange=”60″ exportsvg=’1′ gradient=’value’ xrotate=-20]

EKI -kuluttajabarometrin mukaan perheiden luottamus nykytalouteen 2015 lokakuussa parani asteen ed kk nähden. Yleinen luottamusindikaattori oli nyt -6 pistettä (pitkän aikavälin keskiarvo on -9 pistettä ja kk aiemmin se oli: -7).

 • Luottamus Viron talouteen taas parani eniten (nyt 0/”nolla” vs ed kk -4).

Edellistä massalamaa maassa kuvaava työttömyyden ns ”pelkokerroin” heikkeni nyt: +15. Ajatukset työttömyydestä ovat hyvin hitaassa teknisessä kasvutrendissä maassa edelleen.

Uutuus: täydensimme luottamushistoriaa lisää jo Viron 2006/2007 kiinteistöbuumista lähtien nykyhetkiin. Tämä löytyy esiin graafista painamalla Sort -valikosta oikealle seuraavaa painiketta.

Lähde:

 • www.ki.ee/baromeetrid/baromeetrid.htm