Asuntokaupat 8/2013 : määrät nousivat (m/m) & jäivät jälkeen v2012 (y/y)

Haabersti asuinalue nosti elokuussa 8/2013 hintojaan eniten Tallinnan toteutuneissa kaupoissa. Sen suurin nousu oli viime vuoden 8/2012 aikaan (+25%), mutta merkittävää myös ed.kuukauteen (+8%). Toisena nousijana pysyi Kesklinn, jonka ed.kuukauden nousu oli pientä (+2%).  Suurimman hintojen pudotukset alas koettiin Nomme (-15%) ja Kristiine (-10%) asuinalueiden kaupoissa. Enemmistö koko pääkaupungin asuinalueista (5 kpl) kirjasi elokuussa 2013 alennusta keskihinnoitteluunsa yrittäen siten parantaa kauppamääriä.

Neliöhinnat notkahtivat alas

y/y chart
q/m chart
m/m chart

Elokuu 2013 oli toteutuneissa kauppahinnoissa laskeva useimmilla Tallinnan eri alueilla myyjille kuten viiim. keskihintojen (€/m2) muutoskuvastakin voi nähdä.

Kauppamäärät taas nousussa (m/m)

Kauppamäärät piristyivät koko Tallinnassa +100 kpl sen eri asuinalueilla 8/2013.

Myyjien testaus myydä asuntoja kalliimmalla ei onnistunut viime kuussa, mutta hintojen alennus toteutumissa auttoi lisäämään pääkaupungin koko myyntiä selvästi. Määrä kuitenkin jäi pienemmäksi viime vuoden tilanteeseen nähden.

[simpleChart chart=”Columns” mtitle=’Tallinnan asuntokaupat’ xtitle=”Koko Tallinna vs Kesklinn” ytitle=”Kauppojen lkm.” datafile=”wp-content/plugins/flat-prices/data/tallinn_trades.tsv”  width=”450″ height=”100″ title=”Kaupat 1 kuukaudelta” startbar=”lime” endbar=”red”  moredata=”Kuukaudet” moredatatitle=”Katso muitakin kuukausia.” logo=”wp-content/uploads/2013/04/bn4f_24x24.png” caption=” Keskustan painoarvo pääkaupungin kaikista asuntokaupoista.” minrange=”0″ maxrange=”700″ sort=”123″ chartid=”vol1″ row=’last’ xrotate=-25 noexport=1 exportsvg=1]

Keskustan kauppamäärät pitivät yhä pintansa koko pääkaupungin myyntimäärissä kallistumisestaan huolimatta, koko pääkaupungin juuri uusien asukkaiden nettomuuttajien vahvalla tuella. Myös Haabersti kohensi selvästi myyntiään, vaikka sen toteutuneet hinnat kallistuivat.

[simpleChart chart=”Area” mtitle=’Asuntokaupat asuinalueittain’ xtitle=”Kaupungin osat” ytitle=”Kauppojen lkm.” datafile=”wp-content/plugins/flat-prices/data/tallinn_area_trades.tsv” row=’17’  width=”450″ height=”150″ title=”Kaupat kuukaudelta kerrallaan” startbar=”lime” endbar=”red”  moredata=”Kuukaudet” moredatatitle=”Katso muitakin kuukausia.” logo=”wp-content/uploads/2013/04/bn4f_24x24.png” caption=” Asuinalueiden keskinäinen suhde Tallinnan toteutuneissa kaupoissa.” minrange=”0″ maxrange=”200″ chartid=”vol2″ row=’last’ xrotate=-25 gradient=’value’ noexport=1 exportsvg=1]

Elokuusta 2013 nähdään, että kaupungin asuntokauppa eri alueiden kesken tasoittui: nousijoina olivat Kristiine, Mustamäe, Pohja-Tallinn ja Haabersti. Jopa Nõmmen alue onnistui kuromaan ylös myyntiään – alentuneen hinnoittelunsa ansiosta.

Myyntiodotukset: 9/2013

Kauppamäärät nousivat siis kokonaisuutena ed.kuukaudessa samalla kun paikallisten välittäjät ovat alkaneet taas kehua parempaa tulosta myös heti näkyvästi medialle tukien markkinaa lisää. Teknisesti,  joidenkin alueiden tarjoukset ovat alkaneet taas  nousta lisää eli myyjien hintaodotukset ovat myös nousussa.

Asuinalueittain katsottuna suurimmat myyntiodotukset (vrt viime 9/2012) kohdistuvat: Kesklinn, Lasnamäe, Pohja-Tallinn ja Mustamäe alueille.

Hyviä aputyökaluja

Asuntojen viikkokatsaus (4.9.): Pohja-Tallinn kallistui selvästi


Baltic News for Finns
:n asuntomonitorin hintabarometrin perusteella Tallinnan markkinoiden viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjien hintakertoimissa tasolle 1,24x (+0,01x). Tarjousten alueellista nousua esiintyi eniten mm Pohja-Tallinn (+0,02x), Kesklinn (+0,01x) ja Mustamäe (+0,01x) alueilla. Tarjoushintojen laskua taas kirjattiin keskihinnoissa Kristiine (-0,01x) alueilla. Kesklinn keskimääräiset ostajan käyvät ALEt olivat nyt n. 14% – käy ilmi BN4F:n asuntojen hintabarometrista.
Absoluuttisesti koko kaupungin korkeimpia tarjouksia hinnoiteltiin nyt Nommen (1,44x) alueella.
Testaa ILMAISEKSI !

Kampanjoimme hintabarometrin puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme näillä viikoilla käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi hintabarometrissa Tallinnan myyntikohteiden uudet automaattiset suositushinnat ostajalle (esim markkinanäkymässä alla 1 kohteelle) sekä niiden ALE-%:t taulukoituna. Suositusten tulokset perustuvat käytettävissä olevaan tuoreimpiin julkisiin asuntojen kauppatilastoihin ja paikalliseen kohteen omaan dataan.

Pohja-Tallinn punertui & koki hintojen nostetta sen aluetarjouksissaan

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan hinnoittelussa 5 kpl kallistui niiden omissa aluetarjouksissaan kun 1 kpl laski yleisesti keskihintojaan.

Hintakertoimena on esillä vertailu Q2/2013 kunkin asuinalueen asuntojen m2-keskihintaan (ts kerroin = tarjoushinta / asuinalueen kauppatoteutumat ed.kvartaalissa) Tallinnasta.

 Viikkokatsauksemme ohessa on tehokas työkalu Tallinnan viimeisen 9 myyntikvartaalin asuntojen oikeisiin ostohintoihin ja kauppamääriin visualisoinnin kera, jos asuntokauppa kiinnostaa. Linkin löydät myös katsauksen lopusta.

[simpleChart mtitle=’ASUNTOTARJOUKSET’ xtitle=”KAUPUNGIN OSAT” ytitle=”H I N T A K E R R O I N” datafile=”wp-content/plugins/flat-prices/fmarkets.tsv” row=’last’ width=”450″ height=”150″ format=”0.00″ title=”Hintakertoimet pääkaupungissa viime viikolta vrt edelliseen kokonaiseen myyntikvartaaliin” minrange=”1.0″ maxrange=”1.5″ startbar=”lime” endbar=”red” moredata=”Viikon pvm: ” logo=”https://tere-tech.com/balticfinns/wp-content/uploads/2013/04/bn4f_24x24.png” caption=”Hintakerroin = tarjoukset / toteutumat (Tallinna, -1 viikko asuntomarkkinoilla)” moredatatitle=”Napsauta aiemmat viikkotilanteet esiin” xrotate=-25 maxseries=12 sort=”label” gradient=’value’]

MARKKINATUTKA: vain muuttuneet eriteltyinä

Asuntomonitorin markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, päivitettyihin hintatietoihin sekä uudelleen aktivoituneisiin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen.
Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset kallistuivat.

Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Pohja-Tallinn (+0,06x) ja Nomme (+0,12x)  hintakertoimissaan markkinatilanteeseen ja edelliseen jaksoon nähden.

Merkittävää trendin vastaista laskua oli Kesklinn (-0,03x) ja Lasnamäe (-0,02x) uusissa ilmoituksissa.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hintakertoimen keskiarvo nousi n 1,26x tasolle (+0,08x / vko) kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 4  aluetta tuki hinnoittelun nostoa ja 4 laskua tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä laski: 157 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille . Merkittävimmät hintavaikuttajat viikolla olivat Pohja-Tallinn ja Nomme.

Uudet hintapäivitykset vanhoille

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi vähäistä laskua.

Suurimpana muutoksena olivat: Haabersti (-0,05x) ja Mustamäe (-0,03x) alueilla.

Nostetta kokivat vain  viikkojaksolla: Lasnamäe (+0,12x) asuinalueet.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin hintakertoimeksi lopulta 1,15x viikon päättyessä (vrt 1,18x viikkoa ennen) hinnoittelun laskiessa myyjillä peräti 7 asuinalueella. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi oli myös kohtuullista (137 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat: Haaberstin ja Mustamäen alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa oli viikolla selvää nostetta.

Tämä aliryhmä vaikutti sen määrällä eniten konaisuuteen kun seuraavilla alueilla kirjattiin jälleen >100 kpl muutoksia: Kesklinn ja Lasnamäe.

Eniten myyntitunnelmaa muuttivat Haabersti (+0,18x), Kesklinn (+0,01x) ja Mustamäe (+0,10x) alueet nostaen tarjouksiaan selvästi. Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pohja-Tallinn (-0,02x) ja Lasnamäe (-0,02x) nostoillaan.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 5 kpl nosti hinnoittelun tarjouksiaan kun 2 kpl laski. Muutosilmoitusten määrä nousi (457 kpl) ja ne keskittyivät selvästi 3 avainalueelle (Kesklinn, Lasnamäe ja Pohja-Tallinn) pääkaupungissa. Hintakertoimeksi muodostui 1,29x viikon ajalta (+0,09x/vko), joka jo sivuaa 2013 vuoden ennätystä.  Suurin vaikutus oli Kesklinn >200 kohteen nousseilla keskihinnoilla.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme lukea nostetta keskihinnoissa mitä tukivat uudelleen avattujen ja uusien ilmoitusten aliryhmät. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät edelleen tehokkaimmin kaupantekoon nyt Lasnamäen (kerroin: 1,11x yleisesti) sekä uusien aliryhmässä Haabersti (kerroin: 0,99x + 15 myyntikohdetta) kaupungin osat.

Markkinatutkimus

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:


Hintabarometri esittää koko tarjouskantaa yleisesti viime viikolta.

Markkinatutka 
ryhmittelee erilleen vain sen muuttuneet ilmoitukset.
 

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.

Asuntojen viikkokatsaus (28.8.): keskustan uusiin tarjouksiin leivottiin alennuksia


Baltic News for Finns
:n asuntomonitorin hintabarometrin perusteella Tallinnan markkinoiden viime viikko piti keskihinnoittelua tasapainossa myyjien hintakertoimissa. Tarjousten alueellista laskua esiintyi eniten mm Kesklinn (-0,02x) ja Haabersti (-0,02x) alueilla. Tarjoushintojen nousua taas kirjattiin keskihinnoissa Pohja-Tallinn (+0,02x) ja Lasnamäe (+0,02x) alueilla. Kesklinn keskimääräiset ostajan käyvät ALEt olivat nyt n. 13% – käy ilmi BN4F:n asuntojen hintabarometrista.
Absoluuttisesti koko kaupungin korkeimpia tarjouksia hinnoiteltiin nyt Nommen (1,44x) alueella.
UUTTA: testaa ILMAISEKSI !

Kampanjoimme hintabarometrin puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme kuluvilla viikoilla käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä aina +24h ilmaiseksi hintabarometrissa kaikkien listattujen Tallinnan myyntikohteiden uudet automaattiset suositushinnat ostajalle (esim markkinanäkymän kuvassa alla 1 kohteelle) sekä niiden ALE-%:t taulukoituna. Suositusten laskumme tulokset perustuvat käytettävissä olevaan tuoreimpiin julkisiin asuntojen kauppatilastoihin ja paikalliseen kohteen dataan.

Kesklinnan tarjousnäkymä Tallinnassa alkoi vihertyä markkinatutkan muuttuneissa

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan hinnoittelun markkinanäkymästä 2 kpl kallistui niiden omissa aluetarjouksissaan kun 3 kpl laski hintojaan. Koko pääkaupungin hintakerroin päätyi entiseen arvoonsa 1,23x.

Hintakertoimena on laskettu vertailu Q2/2013 kunkin asuinalueen asuntojen m2-keskihintaan (ts kerroin = tarjoushinta / alueen kauppatoteutumat kvartaalissa) Tallinnasta.

 Viikkokatsauksemme ohessa on tehokas työkalu Tallinnan viimeisen 9 myyntikvartaalin asuntojen oikeisiin ostohintoihin ja kauppamääriin visualisoinnin kera, jos asuntokauppa kiinnostaa. Linkin löydät myös katsauksen lopusta.

[simpleChart mtitle=’ASUNTOTARJOUKSET’ xtitle=”KAUPUNGIN OSAT” ytitle=”H I N T A K E R R O I N” datafile=”wp-content/plugins/flat-prices/fmarkets.tsv” row=’last’ width=”450″ height=”150″ format=”0.00″ title=”Hintakertoimet pääkaupungissa viime viikolta vrt edelliseen kokonaiseen myyntikvartaaliin” minrange=”1.0″ maxrange=”1.5″ startbar=”lime” endbar=”red” moredata=”Viikon pvm: ” logo=”https://tere-tech.com/balticfinns/wp-content/uploads/2013/04/bn4f_24x24.png” caption=”Hintakerroin = tarjoukset / toteutumat (Tallinna, -1 viikko asuntomarkkinoilla)” moredatatitle=”Napsauta aiemmat viikkotilanteet esiin” xrotate=-25 maxseries=12 sort=”label” gradient=’value’]

MARKKINATUTKA: vain muuttuneet eriteltyinä

Asuntomonitorin markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, päivitettyihin hintatietoihin sekä uudelleen aktivoituneisiin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa mihin suuntaan markkinatilanne on kehittymässä ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen.
Uudet myynti-ilmoitukset

Asuntomonitorin markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn (-0,20x), Kristiine (-0,21x) ja Mustamäe (-0,10x) hintakertoimissaan markkinatilanteeseen edelliseen jaksoon nähden.

Merkittävää trendin vastaista nousua oli Nõmme (+0,25x) ja Haabersti (+0,18x) uusissa myynti-ilmoituksissa.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hintakertoimen keskiarvo laski n 1,18x tasolle (-0,04x / vko) kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 5  aluetta tuki hinnoittelun laskua ja 3 nousua tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä laski: 176 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille . Merkittävimmät hintavaikuttajat viikolla olivat Kesklinn ja Kristiine.

Uudet hintapäivitykset vanhoille

Välittäjien ja myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi suurimpana muutoksena nousut: Mustamäe (+0,64x) ja Pohja-Tallinn (-0,01x) alueilla.

Nostetta kokivat taas selvimmin viikkojaksolla: Haabersti (+0,11x), Haabersti (+0,11x)  ja Pohja-Tallinn (+0,06x) asuinalueet.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin hintakertoimeksi lopulta 1,18x viikon päättyessä (vrt 1,18x viikkoa ennen) hinnoittelun noustessa myyjillä. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi oli myös kohtuullista (130 kpl). Merkittävin hintavaikuttaja oli Mustamäen alue.

Uudelleen avatut

Tämä aliryhmä vaikutti määrällä eniten konaisuuteen kun seuraavilla alueilla kirjattiin jälleen >100 kpl muutoksia: Kesklinn.

Eniten myyntitunnelmaa muuttivat Mustamäe (-0,20x) ja Kristiine (-0,21x) alueet laskien tarjouksiaan selvästi. Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pohja-Tallinn (+0,06x) ja Lasnamäe (+0,04x) nostoillaan.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl nosti hinnoittelun tarjouksiaan kun myös 4 kpl laski. Muutosilmoitusten määrä laski (425 kpl) ja ne keskittyivät melko selvästi 3 avainalueelle (Kesklinn, Lasnamäe ja Pohja-Tallinn) pääkaupungissa. Hintakertoimeksi muodostui 1,20x viikon ajalta (-0,06x/vko).  Suurin vaikutus oli Mustamäen 14 kohteen alentuneilla keskihinnoilla.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme yhä lukea tasapainon keskihinnoissa, jossa 4 suurta asuinaluetta äänesti tarjouksissa toisiaan vastaan. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät edelleen tehokkaimmin kaupantekoon nyt Lasnamäen (kerroin: 1,11x yleisesti), jota Haabersti nyt läheni (1,12x), sekä hintaa päivittäneiden aliryhmässä Kesklinn (kerroin: 1,11x + 10 myyntikohdetta) kaupungin osat.

Markkinatutkimus

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:


Hintabarometri esittää koko tarjouskantaa yleisesti viime viikolta.

Markkinatutka 
ryhmittelee erilleen vain sen muuttuneet ilmoitukset.
 

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.

Asuntotarjouksille suositushinnat esiin hintakartalle mukavasti

Tarjoamme nyt suomalaisille käyttöön kodin ja asunnon ostajalle Tallinnasta valmiiksi automaattisesti lasketut suositushinnat Tallinnasta – lähes reaaliaikaisesti.
Tyypillinen suositushinnan esitys kuplassa ostajalle

Suositushinnat ovat usein dramaattisesti alhaisempia (varsinkin Kesklinn:ssa) kuin myyjien esittämät omat tarjoukset näinä aikoina. Suositushintojen laskenta perustuu laajaan Virosta kerättyyn julkisdataan ja maan viimeisiin kauppatilastoihin asuntojen toteutuneesta myynnistä jokaisen myyntikohteen kohdalta alueellisesti erikseen.

Suositushintojen esitys on nyt käytettävissä kaikille väh. KULTA-tason kk-tilauksen tehneille VIP-lukijoillemme sekä asuntomonitorin hintabarometrin ja markkinatutkan kautta.

Aivan ilmaiseksi hintakarttaa pääset kokeilemaan asuntomonitorin hintabarometrista, josta selviää myös mukavasti koko kodin haun toimintatapa.

Asuntojen viikkokatsaus (21.8.): Haaberstissa eniten laskupaineita

Baltic News for Finns:n asuntomonitorin hintabarometrin perusteella Tallinnan markkinoiden viime viikko piti keskihinnoittelua tasapainossa myyjien hintakertoimissa. Tarjousten alueellista laskua esiintyi eniten mm Pohja-Tallinn (-0,02x) ja Lasnamäe (-0,01x) alueilla. Tarjoushintojen nousua kirjattiin keskihinnoissa Kesklinn (+0,02x) ja Mustamäe (+0,01x) alueilla. Kesklinn keskimääräiset ostajan käyvät ALEt olivat nyt n. 15% – käy ilmi BN4F:n asuntojen hintabarometrista.
Absoluuttisesti koko kaupungin korkeimpia tarjouksia hinnoiteltiin nyt Nommen (1,44x, +0,01x/vko) alueella.
Haabersti  alensi myyjien tarjouksia lisätäkseen markkinaosuuttaan (pun.ympyrät) kaupoista

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan hinnoittelun markkinanäkymästä 3 kpl kallistui niiden omissa aluetarjouksissaan kun 3 kpl laski hintojaan. Koko pääkaupungin hintakerroin päätyi arvoon 1,23x.

Seuraavissa listoissa hintakertoimessa on esitetty vertailut Q2/2013 kunkin asuinalueen asuntojen m2-keskihintaan (= tarjoushinta / alueen kauppatoteutumat kvartaalissa) Tallinnasta.

 Viikkokatsauksemme sisältää nyt tehokkaan työkalun Tallinnan viimeisen 9 myyntikvartaalin asuntojen oikeisiin ostohintoihin ja kauppamääriin visualisoinnin kera. Linkin löydät myös viikkokatsauksen lopusta.

[simpleChart mtitle=’ASUNTOTARJOUKSET’ xtitle=”KAUPUNGIN OSAT” ytitle=”H I N T A K E R R O I N” datafile=”wp-content/plugins/flat-prices/fmarkets.tsv” row=’last’ width=”450″ height=”150″ format=”0.00″ title=”Hintakertoimet pääkaupungissa viime viikolta vrt edelliseen kokonaiseen myyntikvartaaliin” minrange=”1.0″ maxrange=”1.5″ startbar=”lime” endbar=”red” moredata=”Viikon pvm: ” logo=”https://tere-tech.com/balticfinns/wp-content/uploads/2013/04/bn4f_24x24.png” caption=”Hintakerroin = tarjoukset / toteutumat (Tallinna, -1 viikko asuntomarkkinoilla)” moredatatitle=”Napsauta aiemmat viikkotilanteet esiin” xrotate=-25 maxseries=12 sort=”label” gradient=’value’]

MARKKINATUTKA: vain muuttuneet eriteltyinä

Asuntomonitorin markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, päivitettyihin hintatietoihin sekä uudelleen aktivoituneisiin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa oikeastaan markkinoilla tapahtui ja mihin suuntaan markkinatilanne on kehittymässä.
Uudet myynti-ilmoitukset

Asuntomonitorin markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn (+0,16x), Pohja-Tallinn (+0,14x) ja Kristiine (+0,21x) hintakertoimissaan markkinatilanteeseen edelliseen jaksoon nähden.

Merkittävää trendin vastaista laskua oli Nõmme (-0,43x) ja Haabersti (-0,09x) uusissa myynti-ilmoituksissa.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hintakertoimen keskiarvo nousi n 1,23x tasolle (+0,01x / vko) kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 4 aluetta tuki hinnoittelun nousua ja 3 laskua tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä nousi: 220 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille . Merkittävimmät vaikuttajat viikolla olivat Haabersti  ja Mustamäe.

Uudet hintapäivitykset vanhoille

Välittäjien ja myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi suurimpana muutoksena laskut: Kristiine (-0,64x) ja Lasnamäe (-0,01x) alueilla.

Nostetta kokivat taas selvimmin viikkojaksolla: Haabersti (+0,12x) ja Pohja-Tallinn (+0,09x) asuinalueet.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin hintakertoimeksi lopulta 1,17x viikon päättyessä (vrt 1,20x viikkoa ennen) hinnoittelun laskiessa myyjillä. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi oli myös kohtuullista (149 kpl). Merkittävin hintavaikuttaja oli Kristiine.

Uudelleen avatut

Tämä aliryhmä vaikutti määrällä eniten konaisuuteen kun seuraavilla alueilla kirjattiin jälleen >100 kpl muutoksia: Kesklinn ja Lasnamäe.

Eniten myyntitunnelmaa muuttivat Mustamäe (+0,16x) ja Kristiine (+0,32x) alueet nostaen tarjouksiaan selvästi. Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pohja-Tallinn (-0,10x) ja Kesklinn (-0,01x) nostoillaan.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl nosti hinnoittelun tarjouksiaan kun taas 3 kpl laski. Muutosilmoitusten määrä nousi (492 kpl) ja ne keskittyivät voimakkaasti 3 avainalueelle (Kesklinn, Lasnamäe ja Pohja-Tallinn) pääkaupungissa. Hintakertoimeksi muodostui 1,26x viikon ajalta (+0,09x/vko).  Suurin vaikutus oli Kristiinen 20 kohteen korkeammilla keskihinnoilla.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme lukea tasapainon keskihinnoissa. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät edelleen tehokkaimmin kaupantekoon nyt Lasnamäen (kerroin: 1,09x yleisesti) sekä uusien aliryhmässä Haabersti (kerroin: 0,99x + 26 myyntikohdetta) kaupungin osat. Haaberstin ilmoitukset olivat myös viikolla kaikissa muuttuneiden aliryhmissä eri kaupungin osien kesken edullisimpia.

Markkinatutkimus

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:


Hintabarometri esittää koko tarjouskantaa yleisesti viime viikolta.

Markkinatutka 
ryhmittelee erilleen vain sen muuttuneet ilmoitukset.
 

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.

Asuntojen viikkokatsaus (14.8.): kaikki asuinalueet kallistuivat

Baltic News for Finns:n asuntomonitorin hintabarometrin perusteella Tallinnan markkinoiden viime viikko nosti keskihinnoittelua ja koko tarjouskantaa myyjillä niiden hintakertoimissa. Tarjousten alueellista kallistumista esiintyi eniten mm Pohja-Tallinn (+0,03x), Lasnamäe (+0,02x) ja Kristiine (+0,02x) alueilla. Tarjoushintojen laskua ei jaksolla syntynyt keskihinnoissa. Kesklinn keskimääräiset ostajan käyvät ALEt olivat nyt n. 13% – käy ilmi BN4F:n asuntojen hintabarometrista.
Absoluuttisesti koko kaupungin korkeimpia tarjouksia hinnoiteltiin nyt Nommen (1,43x, +0,02x/vko) alueella.

 

Lasnamäe ohjasi tarjousten hinnoittelua kalliimmaksi koko Tallinnassa

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan hinnoittelun markkinanäkymästä kaikki 8 kpl kallistui niiden omissa aluetarjouksissaan. Koko pääkaupungin hintakerroin päätyi arvoon 1,23x.

Seuraavissa listoissa hintakertoimessa on esitetty vertailut Q2/2013 kunkin asuinalueen asuntojen m2-keskihintaan (= tarjoushinta / alueen kauppatoteutumat kvartaalissa) Tallinnasta.

 Viikkokatsauksemme sisältää nyt tehokkaan työkalun Tallinnan viimeisen 9 myyntikvartaalin asuntojen oikeisiin ostohintoihin ja kauppamääriin visualisoinnin kera. Linkin löydät myös viikkokatsauksen lopusta.

[simpleChart mtitle=’ASUNTOTARJOUKSET’ xtitle=”KAUPUNGIN OSAT” ytitle=”H I N T A K E R R O I N” datafile=”wp-content/plugins/flat-prices/fmarkets.tsv” row=’last’ width=”450″ height=”150″ format=”0.00″ title=”Hintakertoimet pääkaupungissa viime viikolta vrt edelliseen kokonaiseen myyntikvartaaliin” minrange=”1.0″ maxrange=”1.5″ startbar=”lime” endbar=”red” moredata=”Viikon pvm: ” logo=”https://tere-tech.com/balticfinns/wp-content/uploads/2013/04/bn4f_24x24.png” caption=”Hintakerroin = tarjoukset / toteutumat (Tallinna, -1 viikko asuntomarkkinoilla)” moredatatitle=”Napsauta aiemmat viikkotilanteet esiin” xrotate=-25 maxseries=12 sort=”label” gradient=’value’]

MARKKINATUTKA: vain muuttuneet eriteltyinä

Asuntomonitorin markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, päivitettyihin hintatietoihin sekä uudelleen aktivoituneisiin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa oikeastaan markkinoilla tapahtui ja mihin suuntaan markkinatilanne on kehittymässä.
Uudet myynti-ilmoitukset

Asuntomonitorin markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Haabersti (+0,21x), Mustamäe (+0,07x) ja Kesklinn (+0,06x) hintakertoimissaan markkinatilanteeseen edelliseen jaksoon nähden.

Merkittävämpää trendin vastaista laskua kirjattiin Pohja-Tallinn (-0,03x) uusissa myynti-ilmoituksissa.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hintakertoimen keskiarvo nousi n 1,22x tasolle (+0,06x / vko) kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 6 aluetta tuki hinnoittelun nousua ja 2 laskua tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä nousi: 165 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille . Merkittävimmät vaikuttajat viikolla olivat Haabersti  ja Mustamäe.

Uudet hintapäivitykset vanhoille

Välittäjien ja myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi suurimpana muutoksena nousut: Kristiine (+0,73x) ja Lasnamäe (+0,05x) alueilla.

Laskua kokivat taas selvimmin viikkojaksolla: Haabersti (-0,11x) ja Pirita(-0,26x) asuinalueet.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin hintakertoimeksi lopulta 1,20x viikon päättyessä (vrt 1,15x viikkoa ennen) hinnoittelun kallistuessa myyjillä. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi oli myös kohtuullista (127 kpl). Merkittävin hintavaikuttaja oli Kristiine.

Uudelleen avatut

Tämä aliryhmä vaikutti määrällä eniten konaisuuteen kun seuraavilla alueilla kirjattiin jälleen >100 kpl muutoksia: Kesklinn ja Lasnamäe.

Eniten myyntitunnelmaa muuttivat Nomme (-0,28x) ja Kristiine (-0,05x) alueet laskien tarjouksiaan selvästi. Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pohja-Tallinn (+0,17x) ja Lasnamäe (+0,03x) nostoillaan.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 3 kpl laski hinnoittelun tarjouksiaan kun taas 4 kpl nosti. Muutosilmoitusten määrä laski vähän (461 kpl) ja ne keskittyivät voimakkaasti 3 avainalueelle (Kesklinn, Lasnamäe ja Pohja-Tallinn) pääkaupungissa. Hintakertoimeksi muodostui 1,18x viikon ajalta (-0,03x/vko).

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme lukea kallistumisia sen tarjouksissa keskihinnoissa. Tätä kehitystä tukivat aliryhmät kokonaan uudet ja hintapäivitetyt ilmoitukset sekä alueena yhtenäisimmin kaikissa ryhmissä Lasnamäe. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät edelleen tehokkaimmin kaupantekoon nyt Lasnamäen (kerroin: 1,10x yleisesti) sekä hintapäivitysten aliryhmässä Haabersti (kerroin: 0,91x + 20 myyntikohdetta) kaupungin osat.

Markkinatutkimus

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

Hintabarometri esittää koko tarjouskantaa yleisesti viime viikolta.
Markkinatutka ryhmittelee erilleen vain sen muuttuneet ilmoitukset. 

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.

YIT julkaisi myyntiin 3 kerrostaloa Kalamajan rannikolta

Paikallinen YIT (10093801) [add firm=”YIT”] kertoi aloittaneensa Tallinnan Kalamajan uudelleen kaavoitettavalle ranta-kaistaleelle kolmen uuden kerrostalon rakennushankkeen niiden yhteisen maanalaisen autotallin kera. Talot käsittävät yhteensä 47 kpl uusia huoneistoja.

Kohteet sijaitsevat aivan lähietäisyydellä nyt kunnostettavista historiallisista rannikon Lentomuseosta sekä vanhasta Patarei:n vankilasta, jotka kuuluvat osana laajan alueen ns Kalamajan rantabulevardin kaavoitushankkeeseen.

Uudet v 2012 valmistuvat modernit kerrostalot ovat nyt kuvineen ennakkomyynnissä ja varattavissa rakennuttajan nettisivuillakin. Kohteet valmistuvat osoitteeseen Uus-Kalamaja 10.

YIT aloitti aikanaan Kalamajan koko rantabulevardin asemakaavan hankkeen Tallinnan kaupunginhallituksessa v 2009. Nyt ennakkomyyntiin tulleet kerrostalot ovat tästä 5 hehtaarin hankkeesta vain pieni murto-osa. Nyt myyntiin tulleiden kohteiden detaljikaava hyväksyttiin tammikuussa v 2010.

http://www.yit.ee/grupid/Uudised/YIT-Ehitus-alustab-aadressil-Uus-Kalamaja-10-korterelamu-ehitust

Asuntomarkkinat pettivät odotukset

[addperson url=”http://www.linkedin.com/pub/raul-reino/20/165/114″]

Domus Kinnisvara (10887990) [add firm=”Domus Kinnisvara”] tj Raul Reino:n mukaan markkinat pettivät ennakkolupaukset karkeasti ja jopa epäloogisesti ottaen huomioon makrotalouden ympäristön Virossa.

Kiinteistömarkkinoiden kauppojen lukumäärän tilasto ei ole markkinatoimijoille nyt suuri ilonaihe. Valtaosa kiinteistöjen välittäjistä odotti ja toivoi suurempaa myyntilukua keväälle.

Aikana, jolloin maan oma BKT kasvaa ryminällä, vientimäärät lyövät uusia ennätyksiä ja yhä enemmän turisteja löytää tien Viroon ovat vahvat kasvuodotukset tavallaan perusteltuja. Liiketoimien määrä vertailussa Y/Y ei ole juurikaan kasvanut ja hinnat ovat nousseet varsin hitaasti, jota on erityisesti ruokkinut uustuotannon korkeat tarjoushinnat.

Kauppatapahtumien vähyys on niin tuore ilmiö, että riittävästi analyysejä markkinoiden toiminnasta on niukasti olemassa. Myös perinteiset kommentaattorit näyttävät tyrmistyneen ja toivovat että jonkin ajan kuluttua on markkinoiden kehitystä helpompi perustella. Voidaan kuitenkin väittää, että tänä vuonna on kasvanut kiinteistömarkkinoiden avainsanaksi varovaisuus.

Huolimatta siitä, että yksityishenkilöiden talletukset on kasvaneet pankkitileillä ja rahaa sijoittaa kiinteistömarkkinoille olisi, on varovaisuus pysyvä olotila.

Asuntobuumin heijastusvaikutukset ovat vielä hyvin mielessä, euron myötä hinnat on vielä hakusessa siihen nähden, mikä on oikea hinta  ja mikä ei.

Asuntoportaaleissa vieraillaan edelleen melko vauhdikkaasti ja myös meklareilla on tarpeeksi työtä, mutta hankintapäätöksissä ei kiirehditä. ”Katso yhdeksän kertaa ja osta kerran” -asennetta välittäjälle pahentaa sekin, että tilastolaitoksen mukaan pitää asuntotilanneettaan hyväksi tai erittäin hyväksi kaksi kolmasosaa perhekunnista. Kymmenen vuoden aikana on tällaisten kotitalouksien määrä kasvanut jo neljänneksellä.

Toim. Kevään tapahtumien valossa näyttää siltä, että virolaiset ovat entistä enemmän keskittyneet elintasonsa parantamiseen autokaupoilla asuntosijoitusten sijaan: useimmat autokauppiaat ovat paukutelleet henkseleitään koko kevään ajan ja myös Tallinnassa on silmiin pistävästi uusia luksusautoja taas liikkeellä. Tätä tukevat myös vähittäiskaupan tulokset huippuinflaatiosta huolimatta. Ehkäpä paremmin toimeentulevat eivät halua sijoittaa vaan nauttivat elämästä tässä ja nyt. Markkinat ovat kuitenkin aina lopulta oikeassa.

http://www.ehitusuudised.ee/opinion/2011/6/13/domus-kinnisvaraturu-areng-jahmatas

Talo myyntiin käänteisellä huutokaupalla

RIME Kinnisvara AS (10324270) [add firm=”Rime kinnisvara”] aloitti nyt jo 2. kerran Hollantilaisella huutokaupalla kaupata taloa, jonka lähtöhinta alkoi viime maanantaina 135 000 €:sta tippua.

Jokainen työpäivä alentaa hintaa -750 € kunnes ostaja löytyy markkinoilta.

Tällä hetkellä hinta on asettunut 132 000 €.

Talo edustaa pelkistettyä uustuotannon skandinaavista funkkis-tyyliä ja sijaitsee Muraste:n kaupungissa. Etäisyyttä Tallinnasta Paldiskin suuntaan rannikolla on n 20 km tällä asuinalueella.

http://www.ehitusuudised.ee/article/2011/6/9/hollandi-oksjon-majaosa-hind-langeb-750-eurot-paevas

Uustuotantoa: muutama tuhat asuntoa tulossa

Elari Tamm

Uusi Maa (10307231) [add firm=”Uus maa”] välittäjän tj Elari Tammen mukaan nykyisin Tallinnassa ja sen ympäristössä toimii aktiivisesti kymmenkunta kehittäjää ja markkinoille odotetaan paria tuhatta uutta asuntoa piakkoin.

Tänään on suurin kysyntä Kadriorgissa ja tietenkin keskustan suuntaan. Pomon mukaan rakennetaan ahkerasti nyt vielä myös Viimsissä, Piritassa ja Tabasalussa.

Jokaisesta aloituksessa olisin kuitenkin hyvin varovainen. Viimeisen kriisin tuore opetus on nyt muistissa. Kaupungin ulkopuolelle on täysin normaalia rakentaa uutta, mutta ongelma syntyy kun ei tarkkaan valita menetelmiä & kustannuksia, joilla rakennetaan.

Pindi (10677258) [add firm=”Pindi Kinnisvara”] välittäjän analyytikkojohtaja Andres Teder mukaan puolestaan tuli viime vuonna uusista asunnoista jo pula. Viime vuonna oli paljon rakennusfirmojen konkursseja ja osa hankkeista jäi toteuttamatta ja syntyi tyhjiö tarjonnan puolella, sanoi Teder.

Kysyntälaidalla alkoi kalliimman kiinteistön tarve kasvaa jo viime vuonna ja lisäksi kasvoi kiinnostus myös talojen, rivitalojen ja paritalojen suuntaan.

Tammen mukaan kiinteistöjen hinnat ovat nyt taas suhteellisesti halpoja ja kiinnostusta voisi olla suurempaakin tarjonnan mukaan. Kun v 2006 vielä keskipalkkaa vastaan ​​sai ostaa 30 m2 huoneiston pääkaupungista, niin tänään voi samassa tilanteessa 3x enemmän tilaa hintojen pudottua. Tallinnassa tehdään Tammen mukaan n 400 – 600 kauppaa / kk, joista ehkä se viidennes on uustuontantoa. Tätä osuutta voisi hieman nostaa, tiivistää Tamm.

http://www.e24.ee/?id=434116